Onze visie: Een brede beweging of een partij?

De werkgroep Socialisten West-Brabant heeft op 6 januari gediscussieerd over de stand van zaken rondom socialisten.org en de verschillende lokale initiatieven. Omdat binnenkort een landelijke discussie zal plaatsvinden over de vormen die dit project verder moet aannemen besloten we onze visie hierop te geven, deze zal ook terug te vinden zijn in het bulletin van socialisten.org. Ons perspectief hierop is als volgt.

Inleiding

De werkgroep is ontstaan naar aanleiding van een openbare ROOD bijeenkomst in Breda, waar naast ROOD leden ook een aantal kritische SP’ers, oud-partijleden, en ongebondenen op af kwamen. Een gemene deler was het gevoel een politiek ‘thuis’ te missen: kameraden om samen over politiek te praten, samen actief te zijn, en het gevoel deel uit te maken van een groter geheel. Degenen die te oud waren om lid te worden van ROOD besloten samen een werkgroep op te richten juist om dit thuis te bieden. Inmiddels telt de groep ongeveer tien kameraden, zijn er enkele activiteiten georganiseerd (bv posters plakken voor de Voor14 campagne) en staan er andere acties en openbare meetings op het programma. De groep is divers en kent zowel SP-leden, uit de partij gestotenen, en zelf opgestapten.

Heterogeen

Deze geschiedenis is aanzienlijk anders dan de situatie in bijvoorbeeld Rotterdam, waar de via Socialisten 010 verenigde kameraden geconfronteerd zijn geweest met een harde clash met het partijbestuur en er uiteindelijk een scheuring binnen de partij heeft plaatsgevonden. De situatie is in Rotterdam anders dan in Breda, en in Utrecht, Amsterdam, Nijmegen, Eindhoven en andere plaatsen weer anders; zo ook de lokaal te voeren tactiek.

Welke organisatievorm past bij een dergelijke heterogene verzameling? Welke ambitie stellen we ons op middellange termijn? Wat bindt ons?

Beweging, federatie, partij

In onze optiek is socialisten.org op dit moment een beweging, bestaande uit socialisten, grotendeels afkomstig uit de linkerflank van de SP. Sommigen met decennia aan politieke ervaring binnen radicaal-links, anderen zonder deze achtergrond maar met een nieuw en fris elan, een echo van de radicalisering van een deel van de jongere generatie. Politieke en organisatorische conflicten binnen diezelfde SP liggen aan haar ontstaan ten grondslag. Dit is een risico: een groot gevaar is dat socialisten.org zichzelf ziet, en door anderen gezien wordt, als puur een reactie op de SP, gedefinieerd in termen van die SP en zonder eigen bestaansrecht zonder de SP. Er is onmiskenbaar een gat op links, een gat waar Bij1 deels in is gesprongen. Kan socialisten.org dat gat opvullen? En in welke vorm?

Op dit moment zijn we geen landelijke politieke partij, hoewel enkele lokale groepen wel een lokale politieke partij zijn en zich profileren als alternatief voor de gedegenereerde SP. Die stellingname past binnen de huidige lokale omstandigheden en kan, op korte termijn en voor een korte tijd de energie geven om er vol voor te gaan. Dat is echter op de langere termijn geen sterke basis voor een alternatieve politieke beweging. Het momentum biedt mogelijk wel kansen om radicaal-links te organiseren. Niet als de zoveelste kleine splinter naast organisaties als Revolutie, Socialistisch Alternatief, de Internationale Socialisten, de VCP, NCPN en anderen, maar als katalysator van een federatie van radicaal-links, met een omvang en massa die het mogelijk maakt een realistisch alternatief ter linkerzijde van de SP te vormen. 

Voor nu past de ‘platform’ structuur goed en moeten we niet vroegtijdig een landelijke partijstructuur op willen tuigen. Na de gemeenteraadsverkiezingen is het zaak om de balans op te maken. Een conferentie van radicaal-links, om de staat van Nederland op te maken en de mogelijkheden van een federatieve organisatie (met ROOD als jongerenorganisatie) te onderzoeken, kan daar onderdeel van uitmaken.

namens de werkgroep,
Johan Kwisthout