Een geslaagd verkiezingsdebat in Breda

Heeft het zin om ‘tegels te wippen’ als tegelijkertijd Shell niet aangepakt wordt? Moeten we de hoogte in bouwen of juist de stad uitbreiden? En legitimeer je fascisten als je Forum niet op voorhand uit wilt sluiten, of neem je hun kiezers niet serieus als je dat wél doet? Zomaar enkele discussiepunten die aan de orde kwamen in het verkiezingsdebat ‘over links’ in Breda. Onderling en met de vijftien aanwezigen in de zaal werd onder leiding van René en Johan kameraadschappelijk en op de inhoud gediscussieerd. Een verademing in de politiek, waar ‘soundbites’ en scherpe oneliners tegenwoordig veel belangrijker zijn dan een inhoudelijk standpunt.

Grote afwezige aan de debattafel was de SP. Zonder inhoudelijke motivatie besloot de partij te elfder ure niet deel te willen nemen aan dit debat met GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Erg spijtig en een gemiste kans om duidelijk voor het voetlicht te brengen waar de partijen elkaar vinden en waar verschil van inzicht bestaat. Gelukkig werd dit meer dan goed gemaakt door inbreng van de SP-ers in de zaal. Voor de werkgroep een prima bijeenkomst, die als bonus een drietal geïnteresseerden had die met ons mee willen bouwen aan een socialistisch West-Brabant.