Vergadering WSWB 5-4-22

We hebben onze langste vergadering tot nog toe gehouden. Er was namelijk een hoop te bespreken, zo willen we van werkgroep tot volwaardige ‘Socialisten West-Brabant’ uitgroeien. Hiervoor zijn allerlei voorbereidingen getroffen, maar ook zijn er natuurlijk weer een hoop activiteiten in het verschiet.

Mededelingen vooraf

De Rode Lap heeft ons gevraagd of er iemand een interview wilde geven over stickeren. Dit betreft een studente journalistiek, en doen we dan ook met liefde en plezier. Daarnaast organiseert ‘Kameraadschap de Stroom’ een stadswandeling in Tilburg op 16 April, als werkgroep zullen we dit promoten en hierbij aanwezig zijn.

Nalopen afsprakenlijst

Het bleek erg lastig om zo kort dag een 1 Mei viering te organiseren, zonder plan of idee wat we willen doen. Dus leek het ons het beste om aansluiting te zoeken bij de landelijke FNV demonstratie. 

Er komt een interne scholing over ideologie, zo mogelijk in de bibliotheek van Breda, anders op een hogeschool. 

Tilburgse kameraden hadden het idee opgepakt om iets te organiseren met de Kameraadschappij en de Werkgroep Socialisten Oost-Brabant.

Nabespreking afgelopen maand

We zijn bij de demonstratie tegen racisme geweest. Onze conclusie leek vooral dat de opkomst tegenviel en het erg subcultureel overkwam, in plaats van als een bredere beweging. De organisatie en promotie leek niet erg lekker te lopen, in ieder geval van buitenaf gezien.

Hiernaast hebben we een lezing gehouden. De opkomst was redelijk, de podcast kreeg erg positieve reacties en veel mensen waren tevreden over de discussie achteraf.

Merchandise

We hebben een hoop geld opgehaald met onze donatiecampagne. Hiervan willen we een vlag kopen, stickers drukken en flyers drukken. De stickers gaan we in overleg met ‘De Rode Lap’ proberen op hun site te verkopen. We wachten nog met de flyers en stickers drukken tot we onze 6 pijlers op papier hebben staan. De slogan die we willen gebruiken hierop is “Wij zijn pas vrij als elk van ons vrij is”.

Hiernaast komen er hoodies en t-shirts, afgesproken is om een leuk design te maken en deze dan intern te verkopen. Mogelijk kunnen we ook hier deze slogan gebruiken.

De whatsappgroepen

Er zijn wat problemen met onze informele whatsapp-groep, zo was er laatst knallende ruzie. Dit is natuurlijk zowel ons visitekaartje, als een plek om concreet oproepen te doen. En deze wordt soms ondergesneeuwd door nieuwtjes, memes of minder belangrijke informatie. Aan de andere kant is er begrip dat er behoefte bestaat om nieuwtjes, memes, etc te delen en even te nerden over politiek met kameraden. Hierom is er nog geen eenduidige conclusie getrokken over de whatsappgroep, maar kijken we dit nog even aan.

concept jaarplan

Er ligt een concept jaarplan, hierin beschrijven kameraden onder andere welk traject we als werkgroep willen af gaan leggen. Hierin staat onder andere beschreven hoe we een serieuzere organisatie kunnen worden, met betere structuren. En we dus de facto over kunnen gaan tot ‘Socialisten West-Brabant’. Ter voorbereiding hiervan zal een groepje een ALV uitroepen voor de zomer, waar we een bestuur zullen verkiezen en statuten aan zullen nemen. Dit document werd toegelicht door een kameraad. De belangrijkste kritiek was dat een tactiek rond ons activisme niet wordt geformuleerd. Dit zal in het uiteindelijke document worden aangescherpt. Het uiteindelijke jaarplan zal door de ALV vast worden gesteld.

Concept statuten/HR

Ook kwamen er concept-statuten voorbij, deze hadden een grote focus op transparantie en democratie. Op veel vlakken was dit al akkoord, maar op sommige punten wilden mensen meer transparantie terugzien, zoals rondom het bestuur. Dit zal worden meegenomen naar het oprichtings ALV.

Onze pijlers

Als laatste was er een concept opgesteld over onder welke pijlers we ons willen organiseren. Op de toelichtende teksten was er wat kritiek, zoals het gebruik van ouderwets taalgebruik, of het niet boeiend genoeg maken voor het bredere publiek. Ook was er de vraag om ecologie erin te verwerken. Uiteindelijk is besloten een commissie op te richten om de tekst aan te passen, maar hebben we wel de zes pijlers geaccepteerd als onze uitgangspunten. Deze zijn; klassenstrijd, inclusiviteit, internationalisme, radicale democratie, sociale revolutie en de onafhankelijke organisatie van de arbeidersklasse.

ROOD

ROOD Breda-Tilburg loopt nogal stroef, en het is moeilijk om het op gang te brengen. Besloten is om een commissie op te richten die met een plan van aanpak komt om de ROOD groep nieuw leven in te blazen.

Werkgroepen

Er zijn momenteel drie werkgroepen rond verschillende thema’s bij de landelijke organisatie van de Socialisten. De oproep werd gedaan om als werkgroep ons ook op landelijk niveau meer te mengen en aan te sluiten bij deze werkgroepen. Dit kan ons enkel versterken.

Aankomende activiteiten

Er komen verschillende activiteiten aan. 10 April is er een landelijke bijeenkomst van de Socialisten. Er komt een interne scholing over ideologie op nog niet nader bepaalde datum. Er komt ook een bijeenkomst over eco-socialisme. 18 April vindt de stadswandeling van de stroom plaats, en voor 1 Mei is aan iedereen de oproep om ons te laten zien bij de landelijke bijeenkomst.