Vergadering 3-5-22

We hebben weer een prima vergadering achter de rug waarbinnen we alweer grote sprongen aan het voorbereiden zijn. Lees het hieronder!

Nalopen Afsprakenlijst

We hebben inmiddels twee vlaggen, voor de komende periode word aan de vergadering van de WSWB het liefst drie designs gepresenteert voor t-shirts en hoodies.

Hiernaast willen enkele Tilburgse kameraden aan de slag met een wandeling en een bierproeverij. Hierbij willen ze de kameraden in Oost-Brabant en van de Kameraadschappij uitnodigen. Ze zijn erop gewezen dat de Kameraadschappij tegen drinken tijdens activiteiten is, maar dit kan omzeilt worden door als werkgroep de wandeling te organiseren.

Evaluatie afgelopen maand

We hadden een in het publieke oog rustige maand. Achter de schermen gebeurde er een heleboel, maar op de voorgrond niet. Er was een discussie over de wenselijkheid hiervan. De conclusie was dat hoewel wat minder activiteiten op een maand niet perse slecht is, het niet van jezelf laten horen in deze periode wel slecht is. Daarom is het goed als we af en toe opiniestukken gaan plaatsen en/of losse social media posts.

Ook willen we na de zomer gaan beginnen aan een tweemaandelijkse muurkrant, deze artikelen kunnen zowel op de muurkrant als op de site worden geplaatst.

Pijlers

De concept-pijlers (zie onderaan) van de pijler-commissie werden gepresenteerd aan de vergadering. Enkele kritiekpunten waren dat ecologie erin verwerkt moest worden, en een prominente plek moet krijgen. Klassen moesten duidelijker gedefinieerd worden, er moet vaker verwezen worden naar West-Brabant en deel drie moet ideologischer, ipv over de organisatie gaan.

Oprichtings ALV

Er komt een oprichtings-ALV waarin we echte structuren gaan ontwikkelen. De commissie riep in de vergadering op aan mensen om zich aan te melden voor het bestuur. We kunnen momenteel een bestuur vormen, maar meer mensen is handiger. Een dergelijk bestuur vereist geen ervaring, deze kun je juist op doen in de praktijk.

De klimaatmars

Er is een landelijke commissie over het klimaat. Hier binnen werd gewezen op de klimaatmars die eraan komt. Ook wij willen iets doen voor de klimaatmars, we gaan kijken of we een klimaatcoalitie op kunnen zetten rond Breda en we gaan posters plakken.

ROOD

ROOD wordt uitgenodigd voor de wandeling, en ROOD gaat posters plakken en/of stickers plakken.

Toekomstige activiteiten

Er komt een interne scholing aan over ideologie, deze zal wat informeler zijn in een huiskamersetting en eindigen met wat biertjes.

Ook zal Socialisten 010 gevraagd worden of ze een basis-marxisme scholing willen geven in Brabant, het liefste in Tilburg.

We willen iemand van de PVDA BelgiĆ« vragen om een lezing te geven over iets praktisch, bijvoorbeeld hoe je mensen organiseert.

Wat verder ter tafel komt

Er werd opgeroepen je aan te sluiten bij de landelijke commissies.

De facilitaire dienst gaat mooiere en praktischere vlaggenmasten maken.

We gaan na de zomer beginnen met hobby-avonden.

Na de zomer gaan we strenger op de gemeentelijke agenda letten, om te kijken waar we op in kunnen springen.

Bijlage: concept-pijlers