Vergadering 2-8-22

Onlangs hebben we weer vergaderd en hebben we weer een hoop stappen gezet, de besluiten zijn hieronder terug te lezen!

Nabespreking klimaatmars

Deelnemers van de werkgroep hebben de klimaatcoalitie mede opgericht in Breda. In navolging van de klimaatmars willen ze af en toe bijeenkomsten organiseren over de klimaatproblematiek. Dat staat nog in de kinderschoenen, en het is soms wat lastig vanwege verschillende belangen. De klimaatmars zelf was erg divers, en trok ook een breed en jong publiek. 

afsprakenlijst

We gaan een boekentafel regelen, De Rode Lap is al akkoord om ons boekjes en stickers te verkopen voor inkoopprijs. 

T-shirts

De meeste mensen waren voorstander van ‘voorstel 3’ (zie bijlage hieronder). Deze wordt het grosso modo, ook voor onze stickers. We gaan eerst aan DRL vragen om deze te drukken en verkopen, op onze kosten. En anders gaan we kijken of we ze zelf kunnen drukken.

Socialisten conferentie

Op Socialisten.org kunnen mensen zich aanmelden voor de conferentie van 25 September, hierop worden landelijke kwesties besproken en de toekomst van de landelijke organisatie. Bram gaf hier al een startschot op met zijn artikel, maar er zijn meerdere visies binnen de werkgroep.

Concept pijlers

De pijlers versie 0.6 (zie bijlage hieronder) werden besproken, hieronder de aanpassingen die werden besproken:

Door heel het document: Crises word Crisis

1.4 word 1.1

1.5 word in zijn geheel geschrapt

2.6 handicaps worden beperkingen, ras word etniciteit

2.6 word etc verwijderd

6.10 “moeten democratisch bestuurd worden door degene die er belang bij hebben.” word “moeten democratisch bestuurd worden door degene die er belang bij hebben, oftewel de arbeidersklasse.”

7.12 uitsterven van soorten wordt dieren en planten.

7.12 “De klimaatcrises zal voedseltekorten, oorlogen en gewapende conflicten creëren en de hiermee ongekende vluchtelingenstromen.” word “De klimaatcrises zal voedseltekorten en vluchtelingenstromen veroorzaken, en zal zelfs gewapende conflicten en oorlogen als gevolg hebben.”

7.13 en 7.12 omwisselen.

7.13 “We zijn tegen de schijnoplossingen en greenwashing van bedrijven.” herschrijven om verder te verduidelijken dat de oplossing bij het bedrijfsleven moet liggen.

Ecologie word punt 3.

Onafhankelijke organisatie word het laatste punt.

Na deze bewerkingen zal die op de site worden geplaatst.

Basisscholing marxisme

28 Augustus, in het Belcrumhuis spreekt Tijs Hardam over de basis van het Marxisme. Om 14.30 begint het.

Nabespreking scholing Nicolé

Het was een erg goede lezing, maar de discussie naderhand was soms fel, ongeorganiseerd en niet altijd even open. Het voorstel is om in het eerste uur na de discussie op een discussieavond de lijntjes wat strakker te houden, en het over het onderwerp te houden. En om het daarna om te zetten in iets informelers.

Website

De pijlers komen erop. En het idee was om die pijlers toe te lichten, per pijler een artikel.

Opiniestukken mogen altijd, we moeten ook mensen actief benaderen hiervoor.

Omvorming naar SWB

De voorbereiding hierop door de commissie is wat stroef gelopen. Het idee was de statuten, het jaarplan en de pijlers vast te stellen en daarna een bestuur aan te stellen. 

Brabantse borrel

Het plan is om een borrel te organiseren op een vrijdagavond ergens komende maand met de kameraden uit Oost-Brabant. Zo leren we elkaar beter kennen.