Succesvolle Socialisten Conferentie

Afgelopen Zondag vond de eerste conferentie van De Socialisten plaats in de Kargadoor in Utrecht. Zo’n 130 Socialisten uit alle uithoeken van het land kwamen bijeen om te bespreken hoe onze gezamenlijke toekomst eruit moet komen te zien. Ook een kleine delegatie van de Socialisten West-Brabant was aanwezig, en ook hadden we een boekenstandje waar mensen hun vaak al brede verzameling boeken konden aanvullen.

De sfeer zat er goed in, en we hebben in verschillende werkgroepen de verscheidene moties en amendementen op de voorgelegde tekst besproken. Hier werd gekeken of er verbeteringen of compromissen mogelijk waren op de voorgestelde amendementen en moties. Ook wij als werkgroep hebben zeven voorstellen gedaan, waarvan er zes zijn aangenomen uiteindelijk. Ons voorstel over het schrappen van het democratisch centralisme, wat ironisch genoeg vooral een tekstuele verbetering was (met wel dieperliggende politieke betekenis), heeft het helaas niet gehaald. Desalniettemin is het eindresultaat wat ons betreft een prima fundament om op verder te bouwen.

Het eindresultaat is dan ook dat we nu eindelijk een landelijk bestuur hebben met een concreet document in handen waarmee ze aan de slag kunnen om onze partij in wording vorm te gaan geven. We wensen het nieuwe bestuur veel succes in de komende periode, en zullen ook zeker ons steentje bijdragen om ook in West-Brabant de basis te leggen voor deze nieuw te vormen partij!

Het standje van de Socialisten West-Brabant