Steunbetuiging acties streekvervoer

Op 31 december 2022 liep het laatste CAO streekvervoer af, een CAO voor zo’n 13.000 mensen. Een akkoord over het nieuwe CAO bleef uit op de onderhandelingen van 16 december. Dit omdat de bazen van de vervoersbedrijven niet bereid waren de eisen rondom loon, werkdruk en regelingen voor oudere arbeiders tegemoet te komen. Op 10 januari 2022 vond er nog een onderhandeling plaats waarbij de eigenaren van de vervoersbedrijven vroegen om uitstel en nog een onderhandelingsronde. Deze kwam er op 17 januari maar ook hier toonden de bazen zich onwillig om met een redelijk bod te komen, en bleven ze ruim onder de inflatie. De bond besloot hierna dat het wel welletjes is, en dat de tijd gekomen is voor actie!

Vandaag en morgen leggen de arbeiders bij het streekvervoer het vervoer stil uit protest tegen de dalende relatieve lonen en slechte werkomstandigheden. De Socialisten West-Brabant verklaren zich solidair met, en steunen al het stakende vervoerspersoneel. Wij wensen hun succes in de komende strijd en hopen dat de eisen spoedig verwezenlijkt mogen worden!