|

ALV van Februari

Deze week hebben we als Socialisten West Brabant weer ons maandelijkse ALV gehouden. Ondanks de stakingen in het streekvervoer – die we volhartig steunen – hebben diverse leden hun weg weer naar de ALV kunnen vinden. Tijdens het ALV hebben we onder andere een uitvoerige en soms felle discussie gevoerd over het eerste conceptstuk van programmacommissie voor de conferentie in mei. Hiernaast hebben we een discussie gehad over de aankomende provinciale verkiezingen, de uitkomsten van deze discussie zullen we samenvatten in een artikel dat binnenkort op onze website is te lezen. Als laatste is er besloten om te mobiliseren voor de Feminist March op 5 maart in Amsterdam. Rond die tijd zullen een lezing organiseren over het feminisme. Ook hierover later hier meer info op onze site.