Onze visie op de verkiezingen in Brabant

Op onze laatste Algemene Ledenvergadering zijn de komende provinciale statenverkiezingen besproken. Centraal stond de vraag of we een stemadvies konden geven, en welke argumenten we hier in zouden moeten meenemen. 

De keuze voor links in Brabant is bij deze verkiezingen beperkt. Allereerst denken we dat het belangrijk is dat mensen bedenken dat deze verkiezingen meetellen voor de samenstelling van de Eerste Kamer. De daadwerkelijke macht en invloed van de provincies zijn beperkt, maar we moeten aan de andere kant ook niet onderschatten. Zo kunnen de provincies veel invloed uitoefenen op de ruimtelijke ordening van gemeenten, en valt het openbaar vervoer en wegennet vrijwel geheel onder haar verantwoordelijkheid. Daarnaast zal een deel van de strijd rondom stikstof op provinciaal niveau worden uitgevochten. 

Linkse wolk

Op provinciaal en landelijk niveau kunnen we vaststellen dat de linkse wolk (het gezamenlijk optrekken van GroenLinks en PvdA) geen daadwerkelijk alternatief vormt op de VVD.  Hoewel beide partijen de verkiezingen graag framen als ‘tussen hen en de VVD’, is het reële verschil vrij klein. De linkse wolk staat hetzelfde beleid voor als de VVD, maar dan met een groen en sociaal randje. De PvdA heeft in het verleden laten zien gelijk na de verkiezingen met de VVD aan tafel te willen zitten en alle verkiezingsretoriek snel te kunnen vergeten. De linkse wolk vormt voor serieuze linkse politiek geen realistische optie. Juist een stevig radicaler links helpt de linkse wolk om zich aan haar verkiezingsbeloften te herinneren. 

In zekere zin zijn zowel de SP als de Partij voor de Dieren de linksere alternatieven voor de PvdA en GroenLinks. De keuze voor socialisten in Brabant is dan ook voor een van deze twee partijen. Helaas is het stemmen op deze partijen geen van beide zaligmakend. De uiteindelijke keuze zal eerder liggen aan persoonlijke voorkeuren, een voorkeur voor een bepaald persoon of bepaalde politiek. 

De keuzes

De SP steunt als enige partij consequent sociaal beleid, meer sociale huurwoningen, zorgbuurthuizen, (vrijwel) gratis busvervoer onder democratische controle, etc. Er zijn wel enkele twijfelachtige stellingnames terug te vinden, zo is de SP tegen de permanente bewoning op vakantieparken. Hoewel de gedachte hierachter – om kwalitatieve woningen te kunnen garanderen – begrijpelijk is, kan dit beleid mensen die hier wonen flink in de problemen werken. Een ecologisch verhaal is ook aanwezig, maar is op sommige vlakken wel beperkt. In zekere zin is het dus het standaard SP verhaal dat we al jaren kennen en wat eigenlijk niet vernieuwd is. Hier zit ook een deel van het probleem van de SP. 

De PvdD heeft een erg sterk ecologisch programma. Zo willen ze landbouwgrond teruggeven aan de natuur, zetten ze enorm in op duurzaam wonen, milieubescherming, etc. Een programma volledig ingericht op het lange termijn overleven van onze soort. Het sociale verhaal is zeker aanwezig, maar wel heel beperkt. Wel willen ze een einde aan een economie gericht op groei. Waar ze in de kern een anti kapitalistisch standpunt innemen, maar zonder dit verder uit te werken. Het feit dat ze zich maar beperkt uitspreken over andere linkse onderwerpen dan de natuur, of deze maar amper uitwerken is zorgwekkend. Het roept de vraag op hoe serieus ze zich hierop zullen profileren als ze eenmaal in de provincie zitten.

Geen advies

We worden niet enorm enthousiast van één van beide partijen, het gaat ons daarom ook te ver om een daadwerkelijk stemadvies te geven. 

Wat we wel willen benadrukken: ga stemmen! Het is een dooddoener. Maar een groter links, met alle kritiek die je op de partijen kunt hebben, is nog altijd beter dan een klein links. Vooral met het opkomen van allerlei partijtjes rechts van de VVD. De moeite om te stemmen is dan ook minimaal, een tochtje naar het stemlokaal is zo gemaakt. Daarnaast kan een groter links in de Eerste Kamer bepaalde wetgeving tegenhouden of gunstiger maken in de uitvoering. 

De keuze die je hierbij maakt hangt dus volledig af van je eigen voorkeur, SP of PvdD, het ligt vooral aan de accenten waar jij graag de nadruk op legt.