|

Succesvolle socialistenconferentie in Breda

Zaterdag 13 Mei kwamen de Socialisten in Breda bij elkaar voor hun tweede conferentie. Op deze conferentie bespraken we de concept-statuten en het programma. Hoewel de gemoederen soms lichtjes opliepen waren de meeste discussies constructief. De statuten zijn aangenomen, en dankzij een motie van onze afdeling is in ieder geval de inleiding en het “maximumprogramma” aangenomen – dat wil zeggen: ons lange termijn streven. De discussie over het “minimumprogramma” is uitgesteld met een jaar om ons als organisatie wat meer tijd te gunnen dit uit te kristalliseren. 

Als afdeling hebben we flink wat tijd in de inhoudelijke voorbereiding van de conferentie gestoken. Via verschillende bijeenkomsten hebben we de diverse conferentiestukken doorgeakkerd. Dit heeft ervoor gezorgd dat kameraden goede bijdragen hebben kunnen leveren aan de discussie en diverse moties en amendementen hebben ingediend. Waaronder eerder genoemde motie om het maximumprogramma aan te nemen, als wel een amendement voor extra aandacht richting ecologie in het maximumprogramma. 

Daarnaast verzorgden we als afdeling de praktische organisatie van de conferentie, zoals de locatie of de veganistische maaltijd. We kregen hier ook vele complimenten over, voor hen die dit leest; we hebben ze ontvangen, dankjewel!

We zijn nog een lerende en jonge organisatie, en dit was soms nog goed terug te zien. Zo zag je dat sommige mensen meer een debatterende stijl hadden van spreken, en minder een constructieve discussiërende stijl. Kameraadschappelijk discussie voeren kan het democratische proces slechts ten goede komen, door de open uitwisseling van discussie en de waarheidsvinding die hierbinnen plaatsvindt. Zo zullen we moeten kijken of we discussies kunnen beslechten zonder te veel stropoppen en retorische trucjes.

Desalniettemin was het een heel geslaagde conferentie – in het vervolg zullen we congressen houden. Dus, tot het eerste socialistencongres!