Eerste vergadering Werkgroep Socialisten West-Brabant

Op 24 November hielden wij onze allereerste vergadering als werkgroep. Er was uiteraard veel te bespreken, maar het was al met al een erg productieve vergadering. Hieronder kun je lezen wat er besproken is, en welke afspraken we hebben gemaakt.

Samenwerking met ROOD

Afgesproken is om met ROOD Breda samen en de mensen van de leesgroep Marxisten Breda een laagdrempelige ideologische scholing te organiseren. Dit moet nog geaccordeerd worden door de ROOD groep, waarna we verder naar de invulling kunnen kijken.

Korte termijnsvisie

Er komt een website, een facebook en een twitter-pagina. Dit zal vooral gebruikt worden als contactpunt en om acties op te promoten.

We hebben als doelstelling gesteld om elke maand een activiteit te organiseren. Hierbij is concreet afgesproken dat we in December een posteractie houden, in Januari een thema avond over de geschiedenis van radicaal links in Nederland en in Februari organiseren we een debat tussen linkse partijen/groepen over de toekomst van links in Nederland en de regio.

Lange termijnsvisie

Voorlopig zorgen we dat we samen blijven komen, de situatie is te precair om veel verder te kijken. De hoop is dat er op termijn een landelijk initiatief ontstaat waar we aansluiting bij kunnen vinden.

Socialisten.org statement ondertekenen als werkgroep

Het statement met betrekking tot de toekomst van het Socialisme in Nederland ondertekenen we als werkgroep. Deelnemers aan de werkgroep zijn vervolgens individueel benaderd of ze er met hun naam onder wilden.