Teken het statement van socialisten.org

Op socialisten.org staat een statement getiteld “Op naar een democratisch socialistisch perspectief”, deze gezamenlijke verklaring hebben wij als werkgroep mede ondertekend. We willen ook graag de oproep doen aan SP-leden en anderen die solidair staan om dit statement vooral mede te ondertekenen op de site socialisten.org. Hieronder publiceren wij de tekst nogmaals;

Gezamenlijke verklaring naar aanleiding van ontwikkelingen in de SP

Wij geloven in de kracht van SP’ers. Wij geloven in socialisme van onderop, waarin we aan de slag gaan met de beste ideeën uit de samenleving. Daarom roepen wij alle geroyeerde leden én alle socialisten die solidariteit met hen voelen op om zich te verenigen. Wij nodigen iedereen uit om met ons mee te denken over hoe wij vorm kunnen geven aan onze idealen in een tijd waarin ons dat door een autoritair partijbestuur onmogelijk wordt gemaakt.

Door nood gedwongen bundelen wij de krachten om lokale initiatieven vorm te geven, waarmee we de strijdbare beginselen van de SP voortzetten. Initiatieven die gedragen zullen worden door betrokken socialisten uit onze steden en de verbinding opzoekt met sociale bewegingen. Het uitgangspunt blijft hetzelfde: vóór een democratisch socialistisch perspectief. We hebben een wereld te winnen en de wereld heeft een sterke socialistische beweging nodig.

Wij zijn SP’ers. Socialisten die zich jarenlang vol trots keihard hebben ingezet voor de strijd voor rechtvaardigheid in Nederland, de wereld en voor de partij. Deze strijd voerden wij op straat, in de raad en samen met tal van activistische bewegingen. De laatste jaren zagen wij echter met lede ogen aan hoe de problemen in onze eigen partij zich opstapelden. Geleidelijk schoof de SP steeds verder op naar rechts. We moesten strikter worden op migratiebeleid en tegelijkertijd meer dan ooit open staan voor mogelijke regeringsdeelname met rechtse partijen als de VVD. Waar een socialistische partij een bondgenoot moet zijn van sociale bewegingen, werden we links ingehaald door bewegingen als Black Lives Matter, de klimaatbeweging en de vakbond. De SP stond stil in haar analyses en werd steeds minder relevant.

Groepen kritische leden die deze ontwikkelingen ter discussie stelden en ideeën aandroegen om de partij weer te laten groeien in ledental en relevantie, werd verteld om maar “ergens anders te gaan voetballen”. De partij kampt met een serieus democratisch tekort en een verziekte bestuurscultuur. De afgelopen jaren werden waardevolle partijgenoten bewust buiten belangrijke posities gehouden. Daarna werden individuele leden gedemoniseerd en met spookverhalen eruit geknikkerd, toen de hele jongerenorganisatie en vervolgens werden hele afdelingen geschorst als de lokale ledendemocratie anders besloot dan het partijbestuur wenste. Terwijl de SP juist de partij is die schermt met haar menselijke gezicht en pleit voor een sociale en democratische samenleving.

De strijd voor socialisme voeren we binnen de énige socialistische partij in Nederland. Maar de recentelijke ontwikkelingen maken dit voor ons moeilijker. Elk serieus kritisch geluid wordt de partij uitgewerkt met bureaucratische trucjes, alle kandidaten voor het nieuwe partijbestuur met een andere visie zijn geroyeerd. De recente schorsing van de verkozen afdelingsbesturen van de Utrechtse en Rotterdamse afdeling vormen de druppel. Het partijbestuur heeft de aanval ingezet tegen het socialisme in deze steden. Dat kunnen wij niet accepteren. De mensen die hun woning uit zijn gezet in de Tweebosbuurt in Rotterdam en Utrechters die knokken voor hogere lonen kunnen een sterke socialistische partij simpelweg niet missen. Voor deze strijd hebben we alle socialisten nodig. Alleen samen kunnen we een sterke socialistische beweging bouwen.

Blijf niet mokkend aan de kant staan, stel een daad en toon je moed. Laat je woede hand in hand gaan, met het goede dat je doet!
Een mens is meer (Karel Glastra van Loon)

Werkgroep Socialisten West-Brabant
Ahmet Evyapan
Bram Jumelet, voormalig kartrekker werkgroep Oosterhout
Floris Jacobus Rot
Hieke Croese, oud afdelingsvoorzitter Gilze-Rijen/Dongen
Kees Roovers
Mehmet Özkan
René Spiegels, voormalig lid afdelingsbestuur Breda
Roel Bartelink
Youri Roza