Inspirerende bijeenkomsten socialisten.org

De werkgroep Socialisten West-Brabant heeft zich aangesloten bij het landelijke initiatief Socialisten.org, een plek waar socialisten binnen en buiten de SP elkaar ontmoeten. Na een eerdere lokale zoom-meeting van socialisten in Zuid-Nederland (naast de West-Brabanders ook een aantal mensen uit Oost-Brabant en Limburg) op 9 december was er op 12 december een grote landelijke zoom-bijeenkomst met zo’n 100 aanwezigen. Op deze bijeenkomst werd er verslag gedaan van lokale initiatieven om kritische SP’ers, uit de partij gestotenen, en ongebonden socialisten samen te brengen. Spannend is de situatie in Rotterdam en Utrecht – waar de lokale partijdemocratie door de SP-top aan de kant is geschoven – en waar in beide gevallen de gekozen lijsttrekker uit de partij is gezet. In beide plaatsen lijkt het erop dat er socialistische eenheidslijsten worden ingediend waar SP-leden, ROOD-leden, en niet-SP’ers op staan. De situatie in Amsterdam is nog ongewis en verwarrend. In de Zaanstreek is de lokale SP-fractie uit de partij gezet, maar zetten zij hun politieke werk zelfstandig verder.

Buiten deze steden zijn er regionale initiatieven in Noord- en Zuid-Nederland en Gelderland. Belangrijk is dat we elkaar vast blijven houden en een politiek thuis blijven bieden, en dat we inspelen op de lokale omstandigheden. In sommige plaatsen moeten we noodgedwongen buiten de SP opereren, in andere plaatsen zijn we nog binnen de SP actief, in andere plaatsen (waar geen SP-afdeling is) zijn kameraden actief binnen andere organisaties. We hebben een open blik en proberen zoveel mogelijk mensen te verenigen die staan voor een democratische organisatie die strijdt voor een socialistische wereld; met andere woorden, de organisatie die de SP zou moeten zijn maar waar ze onder druk van de partijleiding steeds verder van afdrijft. Bij die open blik gaan we over partijgrenzen heen: het gaat er niet om of je actief bent binnen de SP, binnen Bij1, de Partij voor de Dieren, of andere organisaties, het gaat erom dat je staat voor een andere samenleving, waar gelijkwaardigheid, menselijke waardigheid, en solidariteit écht gestalte krijgen.

In West-Brabant gaan we de komende tijd aan de slag met het steunen van landelijke campagnes, zoals de campagne voor een minimumloon van 14 euro waar we in Breda posters voor gaan plakken. Wil je meedoen, of eerst meer informatie? Neem dan contact met ons op!