Tweede vergadering Socialisten West-Brabant

Op 9 December hielden wij onze tweede vergadering als werkgroep. Hieronder kun je lezen wat er besproken is, en welke afspraken we hebben gemaakt.

Samenwerking met ROOD

In Januari komt er een spreker vanuit ROOD Rotterdam om een basisscholing te geven over Socialisme en de ideeën van Marx. Dit is ook geaccordeerd door de ROOD groep.

Afsprakenlijst

Hoewel er mooie posters waren ontwikkeld voor de werkgroep, en ingebracht werd dat dit ook voor naamsbekendheid kan zorgen. Werd hiernaast geopperd dat dit relatief duur is. Ook is de werkgroep nog erg precair, en is het niet goed te overzien of dit over een jaar nog relevant is. Dus in bulk mooie posters kopen leek geen verstandig plan. Het idee van posters plakken was dan ook vooral om een activiteit te hebben om gezamenlijk te ondernemen, andere posters die we onderstrepen kunnen dit doel ook prima behartigen.

Alex de Jong is gevraagd voor een lezing over linkse partijen en stromingen in Nederland. Deze zal plaatsvinden in het Belcrumhuis te Breda in Januari. Waarschijnlijk in het weekend, vanwege de huidige coronaregels.

Voor de debatavond in Februari werd geopperd dat er eerst een beter uitgewerkt idee moest ontstaan voordat we hier echt actief partijen voor benaderen. 

Socialisten.org

Een van ons was aanwezig bij een ‘kerngroep’ bijeenkomst van socialisten.org. Hier werd ook geopperd dat mensen die hier nu zaten niet de gekozen vertegenwoordigers van hun regio zijn, en het dus beter is iemand expliciet te verkiezen op die plek. Wat de exacte taak van deze groep wordt is nog niet geheel duidelijk, maar het lijkt vooral horizontale gedachtewisseling en coördinatie te zijn.

Financiën

Het werd de vorige keer al aangestipt, maar alles wat we doen kost geld. En hoewel de kosten niet perse heel groot zijn, wordt dit zonder iets van een bijdrage van iedereen waarschijnlijk vaak door dezelfde mensen bekostigd. Het idee is geopperd om dus eens in de zoveel tijd de leden van onze werkgroep om een donatie te vragen. Daarnaast zullen we een administratie bij gaan houden van inkomsten en uitgaven.