Vierde vergadering Socialisten West-Brabant

De Werkgroep Socialisten West-Brabant hield alweer haar vierde vergadering. Dit maal fysiek, wat de sfeer enorm ten goede kwam. Ook was het een erg productieve vergadering waar we een hoop acties en activiteiten hebben voorbesproken.

Scholing Alex de Jong

De scholing van Alex de Jong zal 20 maart plaatsvinden, in verband met carnaval en persoonlijke agenda’s leek dit de handigste datum. Het zal gaan over de successen en tekortkomingen van de Nederlandse arbeidersbeweging. Na de lezing zal er ruimte zijn voor discussie waarna we afsluiten met een borrel.

Debatavond

Deze zal 6 april plaatsvinden. SP, Groenlinks en de PvdD zullen worden uitgenodigd. Er werd afgezien van het uitnodigen van anarchisten, dit zou de discussie plat slaan omdat het dan steeds over verkiezingsdeelname zou gaan. Er komen verschillende thema’s, en per thema komt er een extra spreker die diepgang zal geven hieraan. Ook zal er ruimte zijn om vanuit het publiek te reageren. Sprekers zullen ruim de tijd krijgen om een inhoudelijk verhaal te geven.

Basisscholing met ROOD

We vragen na bij de scholer van ROOD wanneer hij tijd heeft. Gezien de scholer ook bij Socialisten 010 actief is kan het zijn dat we het moeten uitstellen tot na de gemeenteraadsverkiezingen. Zo niet, dan gaat het door volgens de planning.

13 Maart anti-racisme actie

We zijn gevraagd door de Tilburgse BIJ1 of we mee willen doen aan een lokale actie tegen racisme in de raad. Deze lokale actie valt onder een koepel van acties die diezelfde dag plaats zullen vinden. Er waren enkele bezwaren tegen het gebrek aan een platform, en of we wel onze naam ergens onder wilden zetten als we niet wisten wat de standpunten waren die ze uitdragen. Maar de conclusie was dat de kans dat er al te gekke programmapunten naar voren komen op zo’n thema niet erg groot is. We hebben daarom besloten mee te helpen organiseren.

Verdere toekomstige acties

Besloten is om in Februari ‘beginselen van het communisme’ van Friedrich Engels te lezen, en die aan de hand van de vragen van ‘Proletaris’ te bespreken op een interne discussieavond.

Jaarplan & uitgangspunten

We gaan een jaarplan maken, hierin zetten we onder andere onze doelstellingen. Wat willen we doen dit jaar, wat voor groei willen we zien. Willen we de nadruk leggen op ideologie, op actie, of op beiden? Daarnaast kwam in de discussie naar voren dat er behoefte is aan wat uitgangspunten die we op de site kunnen zetten. Waar staan we voor, wat willen we? Dit kunnen we ook gemakkelijk gebruiken op flyers. Besloten is dus om naderhand flyers te gaan drukken aan de hand van de uitgangspunten waar we toe komen.