Vergadering 8-3-22

We hebben alweer onze vijfde vergadering achter de rug. Op deze vergadering bespraken we onder andere onze toekomst en hoe we deze willen vormgeven, en kwamen er een heleboel activiteiten op de agenda.

Bespreking debat

We hebben het debat besproken dat we hadden georganiseerd. Er leek een redelijke consensus te zijn, het was niet superdruk, maar ook niet echt leeg. De discussies waren inhoudelijk erg sterk. Wel was het jammer dat de SP af heeft gezegd.

Actiepunten/jaarplan

We hebben afgesproken dat er een jaarplan moet komen. Hiervoor was een klein opzetje gemaakt, waarmee een groepje nu aan de slag gaat. We willen op termijn sowieso bouwen aan betere structuren, met een bestuur en een sympathisanten-netwerk dat we aan kunnen boren. Ook kunnen we bij voldoende groei in de toekomst kijken of Breda en Tilburg aparte kerngroepen kunnen krijgen en mogelijk werken met commissies.

Donatiecampagne/vlag/flyers

We willen een donatiecampagne opzetten. Hierbij proberen we gebruik te maken van gerichte targets en concrete doelstellingen. Het idee is dat we een vlag willen aanschaffen, flyers, stickers, buttons, etc. en moeten we natuurlijk onze activiteiten kunnen bekostigen. Ook willen we kleding gaan verkopen aan de deelnemers. 

Demonstratie racisme

De organisatoren van de demonstratie tegen racisme in Tilburg hebben eigenlijk niks meer aan ons laten weten. Toch staat onze naam eronder. Dat is natuurlijk geen heel groot probleem, maar dwingt ons nu wel om in ieder geval een kleine delegatie te sturen.

Alex de Jong

Er waren nog enkele praktische zaken omtrent de lezing die we besproken hebben.

ROOD

De ROOD-groep moet meer betrokken worden bij de werkgroep. Ook is het verstandig als de kartrekker actief aanspoort tot activiteit, jongeren hebben vaak een wat meer afwachtende houding, het is goed om ze actief te betrekken.

Toekomstige acties

We gaan pogen een 1 Mei viering in Breda te houden. Tilburg was ook overwogen, maar de anarchisten houden daar al regelmatig een viering, en dit leek ons minder een doelgroep waarbij we aansluiting zouden vinden.

Hiernaast gaan we een discussieavond houden over ideologie, met een introductie van één van onze deelnemers die enorm belezen is over ideologie, Zizek, etc.

Als laatste, maar zeker niet de minste, wilden twee Tilburgse kameraden een wandeling organiseren samen met de werkgroep in Oost-Brabant en de zuidelijke afdeling van de Kameraadschappij om deze ook beter te leren kennen. Dit kan ook op de langere termijn.