Vergadering 7-9-22

Hieronder zoals jullie van ons gewend zijn de afsprakenlijst van onze laatste vergadering!

Afsprakenlijst nalopen

We hebben momenteel voldoende foldertjes en boekjes om geld binnen te harken met ons standje. Misschien moet dit nog aangevuld worden met enkele standaardwerken van Proletaris.

De grafisch designer gaat de shirt designs afmaken. Deze shirts kopen we zelf in, daarna verkopen we die iets duurder bij ons standje. We gaan De Rode Lap vragen of zij onze stickers willen drukken.

Onze pijlers staan inmiddels op de website!

Landelijke conferentie

We hebben momenteel een delegatie van zes mensen voor de conferentie. Aanstaande dinsdag hebben we een digitale bijeenkomst met de werkgroep waarbij we gaan voorbespreken welke moties we in willen dienen.

Borrel met oost-brabant

We gaan samen met de werkgroep in Oost-Brabant borrelen op vrijdagavond 7 Oktober, om elkaar even te leren kennen onder het genot van een drankje.

Marxisme bijeenkomst

De marxisme bijeenkomst was rustig, maar had een erg sterke inleiding. Deze zullen we later op de podcast online zetten, en door middel van een youtube filmpje. 

bestuur

We waren te ambitieus in ons oorspronkelijke plan tot het vormen van een vereniging. Gezien er een landelijke organisatie komt, kunnen we daar waarschijnlijk straks terecht. We zijn momenteel te afhankelijk van twee mensen, en dus is er een noodzaak om een bestuur aan te stellen. Het liefst van vier, maximaal vijf mensen. We gaan hiervoor een oproep doen, op de volgende vergadering stellen we dan een bestuur samen. 

toekomstige acties

Een van de deelnemers wil een leesgroepje organiseren. Het eerste werk dat we hier gaan behandelen zal “revolutionary strategy” zijn van Mike Macnair. Het idee is ook dat we als werkgroep eventueel boeken inkopen die we kunnen uitlenen aan mensen. We willen deze leesgroep houden in de “Levensbouw”, een oud vakbondsgebouw in Tilburg. Dit doen we de derde dinsdag van elke maand, te beginnen in November.

We willen een bijeenkomst organiseren over gender en seksualiteit. 

wat verder ter tafel komt

Een van onze leden had zich aangemeld bij FNV Tilburg, en ging daar als geïnteresseerde kijken. Sindsdien is hij lid van het lokale bestuur.