Voor een democratische partij!

Binnenkort houden de Socialisten hun eerste conferentie, op deze conferentie zal een tekst worden aangenomen die als de basis zal dienen voor een toekomstige partij, al dan niet beweging – mocht je je nog niet hebben aangemeld, doe dat dan vooral. Wij als Socialisten West-Brabant hebben hierop enkele wijzigingsvoorstellen ingediend. Het leek ons nuttig met name in te zetten op democratiseringsvoorstellen, het zogenoemde ‘kommaneuken’ over ideologie vinden we een stuk minder interessant dan de vorm die een dergelijk project aan zal nemen. Zolang er de ruimte bestaat en ontstaat om op een zo democratisch mogelijke manier beslissingen te nemen kunnen we fouten in de ideologie of strategie gemakkelijker bijstellen.

Sommige voorstellen zullen controversiëler zijn dan anderen, maar we vonden het toch nuttig om ze zoveel mogelijk toe te lichten. Door te klikken op de links hieronder kun je ook onze wijzigingsvoorstellen ondersteunen om ze extra kracht bij te zetten.

Ons eerste wijzigingsvoorstel gaat over de autonomie van afdelingen. In de voorgelegde tekst word erg veel gesproken over de grote autonomie die afdelingen zouden moeten genieten, of dat ‘grote autonomie’ op zichzelf wenselijk is laten we even in het midden. Maar dat een bepaalde autonomie wenselijk is moge duidelijk zijn. Echter is het enige voorstel met betrekking tot structuren zo verwoord dat er feitelijk staat ‘afdelingen zijn ondergeschikt aan de landelijke leiding’. Dat is een prima gegeven, een democratisch verkozen landelijke leiding moet ook daadwerkelijk de leiding kunnen nemen. Dit staat wel haaks op de wens naar een ‘grote autonomie’, sterker nog, er word op deze manier in werkelijkheid totaal geen autonomie geboden. De autonomie van afdelingen word zo slechts bewaakt door de goodwill van de landelijke leiding. Ons voorstel is dan ook dat afdelingen enkel geschorst kunnen worden met tussenkomst van een congres (een landelijke vergadering waarop alle afdelingen vertegenwoordigd zijn), het hoogste en ook zichtbaar meest democratische orgaan dat we gaan hebben. Dit voorkomt dat afdelingen onder druk gezet kunnen worden door de landelijke leiding om te conformeren aan hun beeld of visie. Mocht het beeld of visie van de afdeling werkelijk te ver uiteenlopen met die van de bredere partij kan een congres hier uitspraak over doen.

Ons tweede en derde voorstel hebben betrekking op transparantie, de eerste is iets minder vergaand dan de tweede, maar we denken dat beiden bij zullen dragen aan een gezonde democratische cultuur. De eerste van de twee voorstellen is om alle notulen zoveel als mogelijk openbaar te maken. Democratie vereist controle, en om controle uit te oefenen moet je goed geïnformeerd worden. Dit betekend dus dat we onze vertegenwoordigers in de dagelijkse leiding moeten controleren op het uitoefenen van hun taken. Zo kunnen we ook op een later congres bekijken of we deze personen nog steeds geschikt achten, en of ze hun werk naar wens uitvoeren. Natuurlijk zullen er situaties voordoen waarbij er gesproken zal worden over personen bijvoorbeeld, of kwesties van de vertrouwenspersoon, waarbij je niet wilt dat dit bij iedereen bekend is. Dit soort kwesties kunnen dan ook buiten de notulen gehouden worden. Vandaar ook de toevoeging ‘zoveel als mogelijk’. Het tweede voorstel is om alle vergaderingen toegankelijk te maken voor de leden. Zo moeten leden stilzwijgend zitting kunnen nemen bij bestuursvergaderingen. We begrijpen dat dit verstrekkend is, maar het kan zeker bijdragen aan een gezonde en goede democratische cultuur.

Ons vierde voorstel is vermoedelijk om een tekstuele fout eruit te halen. Na de kritiek om het idee van democratisch centralisme te schrappen uit het document in de eerste versie is dit overal geschrapt behalve op één punt. Democratisch centralisme impliceert een kaderorganisatie met verstrekkende individuele discipline voor alle leden. Wij als werkgroep pogen een massapartij na te streven waar iedereen op zijn of haar eigen manier bij kan dragen aan de strijd. Dit is waarom wij voorstellen om ook deze laatste vermelding te verwijderen.

Ons vijfde voorstel is om afdelingsafvaardiging te schrappen uit het voorstel. Het is onnodig. Als iedereen die er behoefte aan heeft deel wilt nemen aan het congres hebben we vermoedelijk alle kaderleden en ideologisch geïnteresseerde leden al in één ruimte. Mocht dit later onpraktisch blijken kunnen we tegen die tijd wel kijken of we naar een afdelingsafvaardiging of iets anders toe moeten werken.

Ons zesde voorstel is om eigenlijk zwart op wit vast te leggen dat minder of meerderheidsgroepen, net als diverse politieke stromingen een standje of plaats krijgen op congressen om te pleiten voor hun visie. Als we dit vroeg binnen onze beweging normaliseren en internaliseren zal het ook veel minder gemakkelijk gaan om bepaalde onwelvallende groepen buiten de deuren van die congressen te houden. Dit draagt hopelijk bij tot een gezonde en democratische cultuur binnen onze organisatie.

Als laatste hebben we nog een klein voorstel over een andere zaak. Hoewel er gepleit word voor een contributieregeling die inkomensafhankelijk zal zijn is dit niet voor iedereen een garantie dat ze deze contributie ook werkelijk kunnen ophoesten. Daarom voegen we ook toe dat de contributieregeling nooit een barrière mag zijn voor deelname en lidmaatschap van de Socialisten.

Mocht je het eens zijn met een van onze punten, ondersteun ze dan vooral. En hopelijk zien we jullie ook op de conferentie!