Sluit je aan bij het “Nederland verdient beter” protest!

Op zaterdag 26 november organiseert de FNV de landelijke aftrap van hun campagne “Nederland Verdient Beter” met een manifestatie in Amsterdam. De FNV komt in actie vanwege de schrijnende verschillen tussen arm en rijk in Nederland en eist verandering. Veel mensen dreigen te verdrinken in rekeningen, steeds meer kinderen groeien in armoede op en met de eindafrekening van de energie voor 2022 zullen veel kwetsbare gezinnen in de schulden terecht komen. Dit alles terwijl de winsten het dak uit stijgen en de rijkste jaar op jaar rijker worden. Daarom eist de FNV:

  • dat lonen moeten meestijgen met de prijzen;
  • dat het minimumloon omhoog moet naar 14 euro (vanaf 18 jaar inclusief de bijbehorende uitkeringen en de AOW);
  • en dat de energierekening weer betaalbaar worden.

De FNV gemeente Tilburg is de afgelopen week ook op een aantal momenten gaan flyeren om mensen op de been te krijgen. Vanuit Tilburg, net als veel andere steden, vertrekken er gratis bussen voor zowel leden als niet-leden van de FNV.

Aanmelden kan via: https://www.fnv.nl/aanmelden/2022/10/actiebijeenkomst-26-november#/

Vergeet niet je opstapplek voor het busvervoer door te geven nadat je je aangemeld hebt voor de manifestatie.

Copyright op de foto is van Arjo stokman onder een beperkte rechten Creative Commons licentie.