1 jaar Socialisten West-Brabant!

Socialisten West-Brabant is jarig, vandaag, één jaar geleden hielden we onze eerste vergadering. De oorsprong van onze afdeling is eigenlijk best bijzonder vergeleken met de groepen in de rest van het land. In West-Brabant heeft de politieke strijd binnen de SP nooit op het scherpst van de schede plaatsgevonden. Er viel slechts één royement, en dit was vanwege vermeend ‘dubbellidmaatschap’ met het Marxistisch Forum. Toen dit royement viel dreigde de geroyeerde dan ook in een politiek gat te vallen. Tegelijkertijd had ROOD, de voormalige verstoten jongerenbeweging van de SP, een hoop inactieve leden in Breda en omstreken. Het idee werd dan ook door een ROOD bestuurder geopperd om te proberen een afdeling op te zetten in Breda met hulp van de geroyeerde. Er werd geflyerd, geposterd, de lokale media werd benaderd, en er volgde een vrij succesvolle aftrap. Bij deze aftrap waren ook een hoop oudere socialisten  aanwezig, die of de SP al verlaten hadden, of hier nooit lid van waren geweest. Gezien de SP op dat moment geen thuishaven meer kon bieden aan deze socialisten werd aldaar besloten om een werkgroep op te richten, de Werkgroep Socialisten West-Brabant. Hiermee liepen de West-Brabanders voor op een landelijke trend van werkgroepen en lokale partijen die de SP kort daarop onvrijwillig zouden verlaten. Hoewel de ROOD-groep zelf nooit goed van de grond is gekomen wist jong en oud elkaar te vinden in de werkgroep, die ondanks haar opstartproblemen stabiel politiek onderdak wist te bieden aan de linkerflank van de socialistische beweging in de regio.

Kort na de oprichting van de werkgroep werd er een landelijk netwerk opgericht van ontevreden SP’ers met een vergelijkbare visie als de onze. Als werkgroep hebben we ons dan ook snel bij deze groep gevoegd. De kern van de huidige landelijke partij in oprichting ‘De Socialisten’ is hier geboren, waar wij inmiddels als afdeling een trots onderdeel van zijn gaan vormen. 

In het begin werden met name laagdrempelige acties georganiseerd, posteracties, aansluiting zoeken bij demonstraties, etc. De eerste echt zelfstandig georganiseerde actie van enige omvang was het organiseren van een links verkiezingsdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen in Breda. Bij dit debat waren de Partij voor de Dieren en GroenLinks vertegenwoordigd door hun lokale lijsttrekkers. We hebben hier waardevolle contacten opgedaan, en wisten zelfs de werkgroep te versterken met nieuwe gezichten. Zo ook zouden we bij de meeste acties en activiteiten sympathisanten winnen, contacten opdoen en konden we vaak nieuwe mensen activeren voor de werkgroep. Het verse elan van onze groep, en de laagdrempelige instap zullen hierbij ook zeker een rol hebben gespeeld.

Kort hierop besloten we om met regelmaat openbare scholingen te organiseren om mensen bekend te maken met ons gedachtegoed. Onze eerste scholing werd gegeven door Alex de Jong en betrof de geschiedenis van de linkse beweging in Nederland. Dit was een relatief succesvolle scholing doordat we ook hadden geflyerd van tevoren op een anti-racistische demonstratie in Tilburg, en goed aan promotie hebben gedaan. Ook werd besloten dat we een podcast zouden beginnen, een podcast die nog steeds door tientallen, soms honderdtallen aan mensen beluisterd wordt.

Enkele maanden na onze oprichting vond de Socialisten conferentie plaats, een conferentie van alle socialisten groepen om ons te oriënteren op de toekomst. Ook hier wisten we ons te laten gelden. In onze optiek was ideologie op deze conferentie niet het belangrijkste thema, maar de democratische structuren om discussies – zowel over ideologie als over de meer praktische uitwerking ervan – mogelijk te maken. Op deze conferentie zijn vrijwel alle voorstellen van onze groep aangenomen, een prima prestatie wat ons betreft.

Door de rest van het jaar heen zouden we nog regelmatig ons gezicht laten zien bij verscheidene demonstraties, hebben we nog vele scholingen georganiseerd en hebben we ook gezellige borrels gehouden. We hebben van een toevallig middag in een buurthuis, na een jaar, een bestuur en een stabiele vaste kern. We hebben soms moeite om het enthousiasme van de deelnemers vast te houden, maar al met al weten we een stabiele kracht te blijven. Die, helemaal gezien onze oorsprong, best trots mag zijn op wat we in een jaartje bereikt hebben. Met enige trots hebben we onszelf dan ook omgedoopt van werkgroep naar kortweg Socialisten West Brabant.

We hebben voor het komende jaar meer dan voldoende plannen. De Socialisten is landelijk druk bezig met een partij in oprichting te worden. Lokaal zijn we een leesgroep begonnen en staan er diverse acties en scholingen op de planning. Wil je graag bijdragen aan het verder ontwikkelen van het Socialisme in West Brabant; schroom dan niet en sluit je aan!