|

Manifestatie: Nederland Verdient Beter

Olympisch Station Amsterdam – 26 november 2022

Op 26 November organiseerde de FNV in het Olympisch Stadiom in Amsterdam een manifestatie als aftrap van het nieuwe initiatief “Nederland Verdient Beter”. Met bussen vanuit heel het land kwam men op de manifestatie af en de FNV verwachte zo’n 4000 mensen. Natuurlijk waren de socialisten van de partij met leden van, onder andere, de afdelingen Utrecht, Oost-Brabant en natuurlijk West-Brabant.

De manifestatie begon met een ontvangst met broodjes, koffie en thee, terwijl een bandje nummertjes speelde. Dit moment werd door velen aangegrepen om bij te kletsen met kennissen of nieuwe mensen te leren kennen, maar ook om te flyeren en mensen te introduceren aan en overtuigen van ideeën en voorstellen. Doordat de vakbond door haar aard een links politieke karakter heeft trok het ook een voornamelijk links ingesteld publiek aan. Dit was terug te zien in de flyers die de aanwezigen uitdeelden. Onder andere waren aanwezig: Rode Morgen, Socialistisch Alternatief, Basisinkomen Nederland, SP, PvdA, Actiecomité Red het Pensioenstelsel, Internationale Socialisten, NCPN, CJB, Internationale Kommunistische Stroming en Revolutie (IMT). Zonder meer een heel links gezelschap. (De flyers die we hebben weten te bemachtigen vindt je onderaan deze pagina ingescand terug).

De manifestatie trapte af met een aantal sprekers uit verschillende sectoren. Ieder met hun eigen verhaal. De sprekers waren afkomstig uit de zorg, de flitsbezorgers en ride-share schauffeurs maar ook de studenten en ouderen. Hoewel de problemen overal verschilden was de algemene oproep hetzelfde, “Zo kan het niet langer”. De zorg vertelde over hoe het personeelstekort hun dwong af te doen aan hun eigen standaarden van goed werk. Dat zij door de aard van hun werk niet kunnen staken en hoe de bestaande tekorten grotere tekorten veroorzaken omdat overwerkte collega’s hun jas aan de wilgen hangen. De flitsbezorgers en ride-share schauffeurs betoogden hoe ze door het werken voor een platform alle risico’s van een eigen zaak droegen maar geen van de voordelen; en er soms haast nog geld op bij moesten leggen. De studenten gaan gebukt onder dezelfde stijgende prijzen maar zien deze kosten bijna volledig omgezet worden in schulden om niet te hoeven stoppen met hun studie, vaak de enige realistische weg om de gemaakte schulden ooit te kunnen verantwoorden. De ouderen gaan een erg vergelijkbaar lot tegemoet. Door niet meer in staat te zijn te werken hangt hun inkomen af van de AOW en hun pensioen en kunnen hun de stijgende prijzen enkel het hoofd bieden door het spaargeld op te maken of schulden aan te gaan in de hoop deze later te kunnen compenseren.

Sommige mensen vertelden dat deze verhalen over de huidige crisis hun grimmig stemde, en dat alle ellende hun het somber deed inzien. En in zekere zin hadden ze waarschijnlijk gelijk, het waren geen prettige verhalen om aan te horen, maar daarmee des te belangrijker om te horen. We mogen ons niet in onwetendheid verstoppen voor de wereld en andere aan hun lot laten omdat het onze gevoelens pijn doet. Laat de woede die dit onrecht doet ontstaan hand in hand gaan met het goede wat men doet.

Na deze sprekers volgde natuurlijk de eisen. Lonen omhoog en meer vaste banen, minimumloon naar 14 euro, inclusief uitkeringen en AOW en een betaalbare energierekening. Eisen waar op de manifestatie natuurlijk niemand op tegen was (wat doet men anders daar?) maar wel eisen die, als men de flyers en spandoeken op de manifestatie bekeek, niet hoog genoeg waren. Veel flyers spreken van nationalisering van de energieproductie in Nederland, en enkele zelfs van nationalisering van alle maatschappelijk belangrijke sectoren. Ook wordt voor de minimumloon eis eerder 15 dan 14 geopperd en ook het onderwerp van een basis inkomen komt weer ter sprake, hetgeen compleet tegen de kapitalistische stroming zou gaan en geld van de top, terug naar onder zou herverdelen (mits men de tap maar hoog genoeg slaat om de bazen te treffen en niet de rijkste laag van de arbeiders).

De FNV stelt dat de eisen bekostigd kunnen worden door het verhogen van de winst- en vermogensbelasting. Een aanpassing die de omstandigheden van de arbeidersklasse verbeterd maar fundamenteel binnen het huidige kapitalistische systeem werkt. Het voordeel hiervan is dat de kans op slagen veel hoger is maar de duurzaamheid van deze overwinningen is natuurlijk zeer vluchtig daar er geen macht van de bazen naar de arbeiders wordt verplaatst.

De eisen werden gevolgd door een korte videodocumentaire waarin enkele FNV kaderleden werden gevolgd op hun werk om de problemen daarin te belichten. Een keuze die mogelijk de positieve noot die was ingezet helaas teniet deed. Hoewel het filmpje de problemen duidelijk in beeld bracht had men deze mogelijk beter voor de eisen laten zien om de eisen op te volgen met een positievere noot.

Omdat de hele presentatie in een tent gehouden werd, i.v.m. de kans op slecht weer, was het binnen ondertussen erg benauwd geworden. Om de inhoud van de manifestatie was getoond zijn wij hierna naar buiten verplaatst om ook nog even te kunnen spreken met andere linkse groeperingen.

De manifestatie sloot af met het ontsteken van een vlam, als symboliek voor het ontsteken van een spreekwoordelijke vlam welke door de aanwezige doorheen het land gedragen zou worden om overal verandering te ontsteken. Zonder meer een mooie gedachte.

In conclusie, de manifestatie was goed georganiseer met landelijk busvervoer en een mooi opgezette presentatie van het probleem en de oplossing. De eisen zijn, zoals al bekend was, aan de tamme kant maar dan is natuurlijk aan de linker vleugel van de FNV om intern druk uit te oefenen om deze eisen sterker te maken. De FNV verdient nochtans onze steun in deze actie, want een verbetering van de levensomstandigheden van de arbeidersklasse is altijd een stap in de juiste richting. Arme arbeiders staan immer onder druk om hun baan niet te verliezen en zullen zich veel minder snel verzetten dan arbeiders met een grote bestaanszekerheid.

Hierboven: nog enkele foto’s van onze delegatie op de manifestatie.

Hieronder: onze verzameling flyers, ingescand voor de geïnteresseerden.