|

ALV van dinsdag 4 April

Deze week hebben we als Socialisten West Brabant weer ons (voortaan) 2-maandelijkse algemene ledenvergadering gehouden. Helaas was de opkomst niet heel hoog, we hopen op een hogere opkomst voor het volgende ALV.

Tijdens het ALV hebben we o.a. besproken; de recente overwinning van de BBB, het Intern Bulletin ter voorbereiding op de aankomende conferentie op 13 mei (welke plaatsvindt in het Belcrumhuis te Breda). En een discussie inzake het komende Oekraïne-debat ter input voor de interne discussiemiddag op 22 april in het Kargadoor te Utrecht.

De overwinning van BBB zet het een en ander op zijn kop, ze hebben in ieder geval bereikt dat er de pauze-knop is ingedrukt inzake het stikstof-debat, wat de overwinning van BBB precies gaat betekenen voor Nederland (nu en in de toekomst), hangt af van wat zij gaat bereiken voor de boeren. Er is kort gediscussieerd of de BBB er nu voor alle boeren in NL is; zijn zij er in de praktijk alleen voor (en door) de mega-agrariërs, of ook voor de zelfstandige-, biologische- en kleinschalige boeren?

Het Intern Bulletin (waarin ons opzet-programma staat) is inhoudelijk besproken. Algemeen zijn we het er over eens dat dit Intern Bulletin beter is dan de 2 voorgaande. In het minimumprogramma zijn een aantal wat te specifieke details opgenomen, hobbypunten en veel te extreme standpunten. Er staan ook punten in het min.-program die juist beter zouden komen in het maximumprogramma. Tevens wordt kort aangehaald dat er voor nieuwe leden/aanwas er nog steeds wat termen in staan die niet bij iedereen zomaar bekend zijn en begrepen worden.

Over het Oekraïne-debat zijn we het eens dat de discussie er weliswaar mag zijn, maar dat we het over dit onderwerp nu niet landelijk breed eens hoeven te worden. In dit stadium van De Socialisten is het ook niet het belangrijkste onderwerp op de agenda, we zijn het erover eens dat het beter is te focussen op het programma in het geheel, onze tactieken en strategieën, dan nu op dit ene specifieke punt. De aanleiding tot dit Oekraïne-debat, lijkt vooral te zijn ingegeven door de verklaring van het Communistisch Platform van 2 februari jl.; een verklaring waarvan voor ons het nut dan ook niet duidelijk is (deze discussie is gevoerd voordat CP met de aangepaste verklaring kwam).