Geslaagde dag van de arbeid in Tilburg

Afgelopen 1 Mei vond in het vakbondshuis van Tilburg een dag van de arbeid-viering plaats. Een samenwerking van de FNV Midden-Brabant met de lokale PvdA, SP en GroenLinks. Ook Socialisten West-Brabant was met een kleine delegatie aanwezig. Het was een redelijk bezochte bijeenkomst, maar natuurlijk met vooral politieke rotten. De FNV sprak over een paar onderwerpen, gastarbeid, armoede en andere thema’s. En ook werd een vakbondsfilm getoond over werkende armen. De inbreng van de FNV was overtuigend krachtig, vaak zijn de onderwerpen goed onderzocht, werden ze gestaafd met feiten en onderzoeken. De boodschap is helder, we moeten ons als werkende mensen organiseren om een vuist te kunnen vormen tegen de macht van het bedrijfsleven. Achteraf was er een gezellige borrel waar nog even werd nagekletst.

Naast de FNV kwam er ook inbreng vanuit de SP en de PvdA, zonder te veel te azijnpissen toonde deze inbreng wel heel goed de tekortkomingen van de moderne linkse beweging. Het ontbreekt aan visie, analyse en een vergezicht. De SP-spreker had een onduidelijk verhaal over menselijke waardigheid en solidariteit, waarbij we mensen schijnbaar moeten organiseren rond slecht gedefinieerde morele normen. Een verhaal dat weinig mensen echt zal aanspreken, omdat het aan een concrete basis ontbreekt. De PvdA fractievoorzitter in Tilburg leek er daarnaast enorm op te hameren dat werkende mensen en ‘goede ondernemers’ een vuist moeten maken tegen ‘slechte ondernemers’. Ook hier komt men dus niet verder dan een moreel pleidooi, en toont het daarnaast onbegrip over het functioneren van de economie en waarom we een klassenanalyse moeten maken. Socialisten zien ondernemers niet als goede of slechte mensen, maar zien het kapitalisme als de veroorzaker van de problemen die ondernemers ertoe dwingen op een bepaalde manier te handelen, ongeacht hun individuele wensen.

Desalniettemin leek iedereen wel vrij eensgezind in hun bredere visie van waar ze de samenleving willen zien. Hoewel het aan inhoud nog ontbreekt, is het hoopvol dat hier op dezelfde plek een boel mensen zijn samengekomen die een visie delen van een betere en eerlijkere samenleving. Tot de volgende dag van de arbeid!

Foto’s van de FNV Midden-Brabant