Oproep aan alle kritische zuidelijke socialisten

De socialistische beweging is in crisis. Door controledrang van het partijbestuur zijn het afgelopen jaar tientallen actieve leden van de SP geroyeerd.  In Noord-Brabant en Limburg zijn een aantal afdelingen hierdoor geraakt. In Sittard-Geleen is de voorzitter eind vorig jaar al geroyeerd, in Breda en Eindhoven zijn er enkele royementen geweest, afdelingen Brunssum en Kerkrade hebben niet eens meegedaan aan de Tweede Kamer verkiezingscampagne eerder dit jaar.  Meer royementen zijn niet uit te sluiten, en de toekomst is onzeker. Daarom is het nu van het grootste belang om aan socialisten in Brabant en Limburg perspectief te bieden.

Perspectief bieden willen we met deze oproep doen. Het is onze overtuiging dat de belangrijkste manier om uit deze crisis te komen is, dat we er alles aan doen om socialisten bij elkaar te houden. Geroyeerde SP-leden en niet-geroyeerde SP-leden, geroyeerde ROOD-leden en niet-geroyeerde ROOD-leden samen met andere onafhankelijke socialisten en communisten. Kameraden actief bij de Woonopstand, bij Voor14, in de vakbeweging, in buurtcomités, de studentenbeweging, bij klimaatacties, bij anti-racisme acties. Want het politieke werk gaat door en het politieke werk kunnen we het beste doen door ons te organiseren en anderen te betrekken, te motiveren, te mobiliseren en met elkaar in discussie te gaan.

De Werkgroep Socialisten West-Brabant organiseert dit evenement mede met kameraden in Oost-Brabant en Limburg. Deze werkgroep is opgericht door ontevreden oud-leden, geroyeerde en/of kritische SPers en onafhankelijke socialisten en communisten die in de eerste plaats de ROOD groep in Breda wilden ondersteunen, en in de tweede plaats op zoek gingen naar een manier om ons te organiseren en om na te denken over de toekomst.

Ook in Oost-Brabant en Limburg horen we veel geluiden en vragen omtrent deze kwesties. Het doel van deze bijeenkomst is dan ook om werkgroepen in Oost-Brabant en Limburg op te zetten, en andere West-Brabantse Socialisten kennis te laten maken met de al bestaande werkgroep aldaar.

Op donderdag 9 december willen we om 20.30 uur op Zoom bijeenkomen met zoveel mogelijk (al dan niet geroyeerde of vertrokken) SP- en ROOD-leden, onafhankelijke socialisten en communisten. En praten over de stappen die we de komende tijd kunnen ondernemen, zodat het politieke werk door blijft gaan. Omdat wij verwachten dat op 9 december de huidige coronamaatregelen nog steeds van kracht zijn vergaderen we via ZOOM.

We willen jullie vragen om deze oproep onder zoveel mogelijk actieve socialisten in Brabant en Limburg te verspreiden. Onze kracht is ons vermogen tot zelforganisatie.

Je kunt je opgeven via ons emailadres, dan ontvang je ter zijner tijd de ZOOM link;

zuid@socialis.me

Wil je direct contact opnemen met de Werkgroep Socialisten West-Brabant, kan dat via het onderstaande e-mail adres;

contact@socialistenwestbrabant.nl